DNS sport

DNS – Dynamická neuromuskulárna stabilizácia je koncept založený na základe vývojovej kineziológie a zameraný na pohybové stereotypy človeka, ich diagnostiku a ak je treba, na nápravu. Zakladateľom je prof. Pavel Kolář, PaedDr. – český fyzioterapeut, prednosta rehabilitačnej kliniky 2. lekárskej fakulty UK v Prahe.

  • zameranie na kvalitu prevedenia pohybu
  • posturálny tréning – ideálna postúra sa vyznačuje neutrálnym postavením segmentov v statickej polohe alebo pri pohybe
  • neutrálne postavenie segmentu zabezpečuje väčší kontakt kĺbových plôch a teda menší tlak v danom kĺbe pomocou rozloženia pôsobiacich síl na väčšiu plochu
  • využívame proces motorického učenia, pri ktorom sa vedomými, pomalými a presnými pohybmi pôsobíme na CNS a tým docielime adaptáciu na anatomickej úrovni
  • pracujeme s najbežnejším a najčastejšie používaným pohybovým stereotypom, dýchaním – správny dychový stereotyp nahradí chybný

Inými slovami, prostredníctvom DNS metódy pracujeme s chybnými pohybovými vzormi a nefunkčným core, jadrom tela, ktoré vedú k preťažovaniu jednotlivých segmentov a vyúsťujú do chronickej bolesti (drieková časť chrbtice, bedrové kĺby apod). Ako výsledok môžeme vidieť ľudí trápiacich sa bolesťami, ktorí sa snažia všemožnými spôsobmi (strečing, manuálne techniky, rôzne core cvičenia) liečiť aktuálny stav – väčšinou žiaľ neúspešne.

Preto treba pristúpiť k náprave chybného stereotypu a následne v novom, kvalitnejšom pohybe realizovať športovú či akúkoľvek inú pohybovú činnosť na maximálnej úrovni.

blog