Cvičenie McKenzie MDT

Trpíte bolesťami chrbtice, alebo kĺbov, ktorých sa neviete zbaviť? Máte chronicé problémy, na ktoré nezaberá fyzioterapia, chiropraxia ani medikamenty? Nepriniesol vám podstúpený chirurgický zákrok želaný efekt? Obmedzuje vás bolesť pri bežných denných aktivitách?

Príčinou vašich problémov môže byť mechanická bolesť, ktorá vzniká napríklad pri dlhodobom ochabnutom sede, alebo častých jednostranne sa opakujúcich činnostiach. Jednou z progresívnych metód liečby tejto bolesti je McKenzie MDT – metóda mechanickej diagnostiky, ktorá je založená na filozofii vzdelávania pacienta a jeho aktívneho prístupu k terapii. Dôležitú súčasť McKenzie MDT predstavuje dôkladné vstupné vyšetrenie, ktoré sa skladá z anamnézy a  vyšetrenia opakovaných pohybov a polôh. Na základe daného vyšetrenia je vytvorený špecifický liečebný plán. Výhoda tejto metódy spočíva v jej vysokej efektivite, nakoľko pozitívne výsledky sa najčastejšie dostavujú už počas prvých troch terapií, v závislosti na určenej diagnóze.

blog