Bolesti hrudnej chrbtice – mechanická diagnostika vol.3

V oblasti hrudníka sa vyskytujú časté svalové dysbalancie, ktoré zhoršujú držanie tela. Uvedieme si preto zopár cvikov na precvičovanie najčastejšie sa vyskytujúcich oslabených a skrátených svalov. Cviky je ideálne vykonávať aspoň raz denne ako kompenzácia sedavého zamestnania. Výsledkom pravidelného cvičenia by malo byť lepšie držanie tela a zníženie bolestí chrbtice.

Vyťahovanie prsných svalov – o stenu/rebrinu/zárubňu

Oprite sa oboma rukami o zárubňu a 3 až 5x si vytiahnite prsné svaly, tak aby ste cítili jemný ťah z prednej strany hrudníka.

Mačací chrbát

V polohe na štyroch sa skúste vyhrbiť tak, aby ste nevyťahovali ramená k ušiam, ale tlačili ich smerom dopredu. Potom spravte opačný pohyb a skúste lopatky ťahať smerom k hrudníku a dole, bradu skúste zakloniť a pozerajte sa pred seba. Môžete cítiť tlak medzi lopatkami, ktorý by sa mal po viacerých opakovaniach zmierňovať.

Rotácie

V polohe na štyroch si zastabilizujte lopatky tak, že ich ťaháte smerom dole a k hrudníku. Jednu ruku s nádychom dvíhajte tak, aby ste sa pozerali do dlane, to isté potom aj s druhou.

blog