Bolesti hrudnej chrbtice – mechanická diagnostika vol.2

Najčastejším smerom liečby je pohyb do extenzie, vystretie. Opäť to súvisí, tak ako aj pri krčnej chrbtici, s posturálnymi aktivitami počas bežného denného života, ktoré sú väčšinou flekčného charakteru, a teda v predklone so spadnutými ramenami, zhrbený. Nutnosťou je taktiež ergonomická úprava pracovného prostredia. Najpravdepodobnejším cvikom, ktorý by pri pravidelnom vykonávaní prinášal úľavu, je teda extenzia, vystieranie v sede.

Pred cvičením je vhodné spraviť si funkčný test, aby sme si vedeli overiť, či postupujeme správne. Napríklad ak máme problémy s hlbokým nádychom, spravíme si pred cvičením niekoľko takýchto nádychov a zapamätáme si, akú veľkú bolesť nám spôsobovali. Prípadne ak máme problém s prevedením hlbokého predklonu, tiež si skúsime ohodnotiť jeho voľnosť alebo bolestivosť.

Pri prevádzaní cvičenia sedíme na stoličke s operadlom. Prekrížime ruky za hlavou, tak aby lakte smerovali dopredu a spravíme záklon do maxima, po ktorom nasleduje návrat do neutrálnej polohy. Pri maximálnom záklone môžeme pocítiť bolesť v oblasti chrbtice, ktorá by sa ale po návrate do neutrálu mala zmierniť. Vykonáme aspoň 10 opakovaní tohto cvičenia, pri ktorom sa snažíme ísť vždy do maximálneho rozsahu pohybu. Po odcvičení si vyskúšame svoj funkčný test, v tomto prípade sme si zvolili hlboký nádych a predklon. V prípade, že sa dá nádych vykonať jednoduchšie alebo je predklon volnejší, spôsobuje menej bolesti, uvoľňujeme si blokádu v tejto oblasti. S cvičením pokračujeme každú hodinu po 10x až do odznenia príznakov. Ak by ale cvičenie príznaky zhoršovalo, nemalo efekt, prípadne by ho nebolo možne vykonať pre bolesť alebo iné príznaky, je vhodné navštívit fyzioterapeuta alebo lekára pre ďalšiu diagnostiku a postup.

blog