FMS™

Functional movement screen (FMS™) diagnostika je výsledkom modernej tréningovej filozofie známej ako FUNCTIONAL MOVEMENT SYSTEMS. Táto filozofia  je založená na spoľahlivých vedeckých výskumoch, rokoch ladenia a zlepšovania.

FMS™ je profesionálna a certifikovaná diagnostika využívaná vo vrcholovom aj rekreačnom športe hľadajúca najslabšie články v pohybe človeka a následne ponúka cielenú nápravnú stratégiu, ktorá sa zakomponuje do tréningového procesu. Keďže telo človeka je tak silné ako najslabší článok, FMS™ vám ponúka jeho presné vyhľadanie, cielené napravenie počas tréningového procesu, a teda šetrenie tréningového času, ktorého väčšina ľudí v dnešnej dobe nemá dostatok.  

VÝHODY FMS™:

  • šetrenie drahocenného tréningového času
  • cielená náprava pohybu
  • zníženie rizika zranenia
  • vyšší komfort v pohybe
  • zvýšenie efektivity tréningového procesu
  • vstupné testy a retesty – sledovanie a kontrola postupu v tréningu
  • výborný podklad na silový, rýchlostný a vytrvalostný tréning
  • kompenzácia jednostranného zaťaženia v športoch napr. golf, hokej, futbal, volejbal…

Pohybový špecialisti sledujú výsledok FMS™ diagnostiky aj dosiahnutý pokrok, zhodnotia ho a určia cvičenia, ktoré sú najúčinnejšie pre vytvorenie správneho pohybu a vybudovanie potrebnej sily a stability.

Diagnostika FMS™ trvá približne 25 minút a využíva špeciálne meradlá so stupnicami. Základom je 7 funkčných testov pohybu- ich výsledky sa triedia a presne bodujú a následne sú navrhnuté klientovi cielené a presné nápravné cvičenia. Vďaka presnému bodovaniu je po zopakovaní testu ihneď poznať výsledok zlepšovania. Každý cvik sa vykonáva trikrát v pomalom tempe a nesmie sa vykonávať proti zrkadlu, aby si cvičenec nemohol korigovať svoj pohyb. Pohybový špecialista hodnotí na škále 3 body (bezchybné prevedenie) až 0 bodov (pri pocite bolesti). Maximálne je tak možné získať 21 bodov (vynikajúce). Pre väčšinu rekreačných športovcov alebo bežnú populáciu stačí získať 14 bodov. Toto je tiež hranica, pod ktorú by sa žiadny testovaný nemal dostať.

Okrem siedmych testov, ktoré hodnotia pohyb, existujú ešte ďalšie tri. Jedná sa o tzv. clearing tests, ktoré môžu odhaliť aj zdravotné ťažkosti- bolesť je signálom pre lekára alebo fyzioterapeuta.

Pri diagnostike FMS neponúkame úvodnú hodinu zadarmo, nakoľko sa jedná o jednorázové meranie.

blog