Športové masáže

Športová masáž je druh klasickej masáže, ktorá je špeciálne prispôsobená pre športovcov alebo osoby, ktoré podávajú náročné fyzické výkony. Využíva sa v príprave organizmu na vysoké telesné zaťaženie, na reguláciu predštartových stavov, podporuje odstraňovanie únavy a zotavovanie po tréningových či pretekových zaťaženiach.

Športová masáž má svoje špecifické druhy, ktoré rozdeľujeme podľa cieľu pôsobenia:

  1. Prípravná: túto masáž zaraďujeme do obdobia, kedy športovec nie je schopný podávať fyzické výkony (napr. kvôli zraneniam)
  2. Pohotovostná: jej cieľom je skvalitniť prípravu športovca na výkon
  3. Masáž odstraňujúca únavu: túto masáž môžeme považovať za hlavnú a najdôležitejšiu. Jej cieľom je zlepšiť a urýchliť zotavenie po športovom výkone, zabezpečiť regeneráciu
blog