Bolesti krížovej chrbtice – mechanická diagnostika vol.3

Prejdeme si zostavu jednoduchých cvikov, ktoré slúžia na uvoľnenie driekovej oblasti, laicky krížov. Môžete pri nich pociťovať mierne bolesti v drieku, ktoré by sa ale nemali zvyšovať počas ich vykonávania. Ak vám bolesť vyžaruje do končatiny a niektorý cvik zhoršuje vyžarovanie, vynechajte ho a skúste ďalší. Ak vám cviky spôsobujú zhoršenie stavu, opäť je vhodná konzultácia s fyzioterapeutom.

  1. Priťahovanie kolien k hrudníku

V ľahu na chrbte si s výdychom pritiahnite kolená k hrudníku, po pritiahnutí vždy vráťte nohy do začiatočnej polohy. Cvik opakujte asi 10x.

  1. Extenzia v drieku

V ľahu na bruchu sa vytlačte na rukách smerom hore. Nezapájajte brušné a chrbtové svaly. Nechajte si previsnúť driekovú lordózu. Cvik opakujte asi 10x.

  1. Posilňovanie brušných svalov v ľahu na chrbte

V ľahu na chrbte dvihnite obe nohy skrčené a spevnite brucho. Postupne vystierajte jednu, druhú nohu a chvíľu podržte vo vzduchu. Krížovú časť chrbtice máte položenú bližšie pri zemi, aby nevznikala bolesť.

  1. Vystieranie nohy a ruky do kríža v polohe na štyroch

Vystrite nohu a keď budete mať stabilizovanú pozíciu, skúste vystrieť aj opačnú ruku. Snažte sa udržovať driek rovno, neprehýbať, nenakláňať.

Na záver si znova zopakujte  cvik číslo 2, extenzie v drieku 5-7x.

Po odcvičení tejto zostavy si znova skúste zopakovať testy, ktoré ste si zvolili na začiatku (predošlý článok). Podarilo sa vám dosiahnuť väčší rozsah pohybu, znížili ste vyžarovanie alebo dané pohyby spôsobujú menej bolesti? Ak áno, ideálne je zostavu zopakovať aspoň 2x denne alebo preventívne aspoň raz denne.

blog