Bolesti krčnej chrbtice – mechanická diagnostika vol.2

V pokračovaní série článkov o bolestiach krčnej chrbtice si teraz vysvetlíme vznik posturálneho syndrómu, ktorý je často krát príčinou vzniku a komplikácii týchto bolestí. Rovnako si povieme pár slov o medzistavcových platničkách.

Posturálny syndróm

Chrbtica má fyziologicky predozadné zakrivenia – lordózy a kyfózy. Tie dodávajú chrbtici extra pružnosť pri uchovaní jej pevnosti. Pri krčnej chrbtici nás bude zaujímať najmä krčná lordóza – tá je viditeľná pri pohľade zboku pri správnom držaní tela. To je vtedy, keď je telo napriamené a hlava sa nachádza nad úrovňou ramien. Toto držanie je najekonomickejšie z hľadiska síl pôsobiacich na chrbticu. Pri zanedbávaní tohto držania sa zakrivenie deformuje a vzniká preťažovanie tkanív ktoré môže byť sprevádzané mechanickou bolesťou. Tá nás upozorňuje pred poškodením tkaniva, ktoré by vzniklo, ak by sme v tejto polohe ostávali dlhšie. Ak polohu zmeníme, bolesť vymizne. Pri krčnej chrbtici je to najčastejšie poloha s predsunutým držaním hlavy a guľatým chrbtom – najčastejšie pri práci s počítačom, telefónom, pri šoférovaní.

Ak budeme nevhodnú pozíciu chrbtice naďalej opakovať, môžu sa tkanivá preťažiť natoľko, že budú vysielať bolestivé signály aj po opustení tejto polohy a to až do doby ich úplného zhojenia. Keď si teda preťažíme väzy zlými posturálnymi návykmi a budeme ich opakovať (budeme prerušovať hojenie), tkanivo sa tak zhojí nedokonale a jeho normálne zaťažovanie bude bolestivé.

Tkanivá, ktoré obklopujú kĺby medzi stavcami pomáhajú udržovať medzistavcové platničky na ich mieste. Pri poranení alebo preťažení týchto tkanív sa môže tento stabilizačný mechanizmus poškodiť. To môže mať za následok oslabenie steny medzistavcovej platničky.

Medzistavcová platnička

Tkanivá v okolí stavcov podporujú funkciu medzistavcovej platničky, ktorej úlohou je pohlcovanie otrasov. Tieto štruktúry sú náchylné k poraneniu najmä pri športe, nehodách. Častejšie však ich poranenie vzniká kumulovaným preťažovaním pri nesprávnom držaní tela.

Ak sú väzy v okolí platničky príliš oslabené, platnička stráca svoju schopnosť tlmiť nárazy. Oslabuje sa jej vonkajšia stena, čo umožní vnútornej časti platničky sa vyklenúť. To môže spôsobiť príznaky, ktoré sú prenesené ako tŕpnutie, bolesti hornej končatiny, bolesti medzi lopatkami, slabosť, zmeny citlivosti.

blog